SDB - WL: Gebruikersbeheer

(Trainer) Gebruiker in andere groep plaatsen
Hoe zet ik gebruikers over van de ene groep naar de andere? 1. Ga naar gebruikersbeheer  2. Klik op groepsbeheer en kies de betreffende groep waar...
Gebruiker verwijderen uit product
Hoe verwijder ik gebruikers uit een product? 1. Klik binnen werk- en leervormen op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Klik op de knop ‘Productkoppelingen wijzigen’ e...
Gebruikers aan producten koppelen
Hoe koppel ik gebruikers aan een product? 1. Klik binnen de 'Werk- en leervormen' op ‘Gebruikersbeheer’. 2. Klik op de knop ‘Productkoppeling...
Gebruikers in groep toevoegen
Hoe plaats in gebruikers in een groep? 1. Klik binnen werk- en leervormen op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Klik op de knop ‘Groepenbeheer’ .  In de lin...
Gebruikers uit groep verwijderen
Hoe verwijder ik gebruikers uit een groep? 1. Klik in het Expertmenu op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Klik op de knop ‘Groepenbeheer’ , Klik aan de linker...
Gebruikersgegevens archiveren
Hoe archiveer ik gegevens van een gebruiker? 1. Klik in het menu op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Klik op de knop ‘Archief maken’ en scroll naar degroep w...
Gegevens van een gebruiker wijzigen
Hoe wijzig ik gegevens van een gebruiker? 1. Klik in het menu op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Scroll naar de groep waar de deelnemer lid van is en kli...
Gekoppelde producten van de gebruiker
Hoe kan ik inzien aan welke producten gebruikers gekoppeld zijn? 1; Klik in het menu op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Scroll naar de groep waar de deelnem...
Groep aanmaken
Hoe maak ik een groep aan? 1. Klik in het menu op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Klik op de knop ‘Groepenbeheer’ en klik aan de linkerkant op de knop ‘N...
Groep aanpassen
Hoe pas ik een groep aan? 1. Klik in het menu op ‘Gebruikersbeheer’ 2. Klik op de knop ‘Groepenbeheer’ en klik aan de linkerkant op de betreffe...