Hoe archiveer ik gegevens van een gebruiker?


  1. Klik in het menu op ‘Gebruikersbeheer’
  2. Klik op de knop ‘Archief maken’
  3. Scroll naar de (gekleurde) groep waar de deelnemer lid van is
  4. Selecteer de betreffende gebruiker(s)
  5. Klik op ‘Archiveren’
  6. Als het archiveren klaar is, wordt een ZIP-bestand als download aangeboden
    Sla het ZIP-bestand op een veilige plaats op