SDB- WL: Mijn leertraject

Mijn leertraject - inrichten
Bij het aanmaken van een Leertraject is het aanmaken van een 'sectie' een mogelijke eerste stap, bijvoorbeeld de secties: 'Introductie'...
Mijn leertraject - klaarzetten
Binnen de eerste stap ga je naar 'beheer' bij 'Mijn Leertraject' en kies je voor 'item toevoegen'. Je maakt een nieuw template ...
Mijn leertraject - gebruiken
Een leertraject bestaat uit secties, items, thema's en activiteiten. Hieronder is door middel van een voorbeeld uitgelegd wat de secties, items, thema&...