Het aanmaken van een bekwaamheid 


Via beheer > bekwaamheden kun je bekwaamheden aanmaken.  Hier kun je niet alleen bekwaamheden aanmaken maar ook: 

 • Bekwaamheden toevoegen, verwijderen, koppelen aan individuele medewerkers of afdelingen.
 • Categorieën toevoegen of verwijderen.
 • Beoordelingsformulieren toevoegen, bewerken, dupliceren of verwijderen.Om een nieuwe bekwaamheid toe te voegen klik je op de + icoon  rechtsonder in het scherm. Hiermee wordt het startscherm getoond om een nieuwe bekwaamheid aan te maken.


Er dient de volgende informatie ingevuld te worden: 

 • titel van de bekwaamheid
 • selectie van cluster
 • selectie van categorie
 • omschrijving van de bekwaamheid (optioneel)
 • de geldigheidsduur in maanden (standaard instelling = 12 maanden)


Ook kunnen verschillende rechten ingesteld worden voor de betreffende bekwaamheid, namelijk:

 • blokken en/of activiteiten deactiveren: deze bekwaamheid kan bij het toewijzen aan worden gepast door onderdelen te deactiveren. Blokken/activiteiten toevoegen mag altijd.
 • geldigheidsduur van bekwaamheid verlengen: Deze bekwaamheid heeft een geldigheidsduur zoals hierboven ingegeven. Met deze optie kan die verlengd worden bij het toewijzen.
 • zelf een vrijstelling geven: medewerkers mogen zichzelf een vrijstelling geven voor deze bekwaamheid.Om (leer-) activiteiten aan de bekwaamheid te koppelen, dient er  minimaal 1 blok toegevoegd te worden via de knop Blok toevoegen. Er zijn 2 type blokken die er toegevoegd kunnen worden, namelijk:


 • Standaard blok 
 • Basis / Vervolg blok - Let op deze functionaliteit is niet standaard geactiveerd in het SDB Leerplatform. Voor meer informatie, neem contact op met je SDB contactpersoon om de functionaliteit te activeren in het SDB Leerplatform.


Het aanmaken van een standaard blok 

Als je voor een standaard blok hebt gekozen kun je een titel geven aan het aangemaakte standaard blok en aangeven of de blokvolgorde aangehouden dient te worden. Als de blokvolgorde actief staat kan de gebruiker alleen de blokken in volgorde openen. Daarna kun je het blok in een type verdelen namelijk:


 1. Een verplicht blok: verplichte activiteiten zijn noodzakelijk om de bekwaamheid te registreren als behaald.
 2. Een geadviseerd blok: geadviseerde activiteiten tellen niet mee voor het behalen van de bekwaamheid.
 3. Een optioneel blok: hiermee geef je de medewerkers de keuze om een x-aantal verplichte activiteiten van meerdere verplichte scholingen te doen. Bijvoorbeeld 2 van 3 scholingen waarmee de bekwaamheid wordt behaald.


Daarna kun je nog aangeven (Ja/Nee) of je de volgorde wilt aanhouden van de toegevoegde activiteiten.  Nu kun je verschillende activiteiten selecteren uit de selectie lijst via de knop Activiteit toevoegen.


Het aanmaken van een basis - vervolg blok 

Let op deze functionaliteit is niet standaard geactiveerd in het SDB Leerplatform. Voor meer informatie, neem contact op met je SDB contactpersoon om de functionaliteit te activeren in het SDB Leerplatform.Binnen een bekwaamheid is het mogelijk om een basis - vervolg constructie in te richten. Deze constructie maakt het medewerkers mogelijk om de eerste keer basisactiviteiten uit te voeren om de bekwaamheid aan te tonen om in de periode daarna de focus te verleggen op de vervolgactiviteiten. De basis blijft in dat geval 'op groen' en het afronden van de vervolgactiviteiten is voldoende om bekwaam te blijven.


De basis - vervolg inrichting is geïntrigeerd in het bestaande bekwaamhedenbeheer. Dat betekent dat het grotendeels hetzelfde werkt als het inrichten van standaard 'blokken' en 'activiteiten'. Naast de gebruikelijke blokken kun je kiezen voor een 'basis - vervolg blok'. Dit blok bestaat op haar beurt ook weer uit 2 blokken: de basis en het vervolg. 


Als je voor een basis - vervolg blok hebt gekozen zal er één blok aangemaakt worden waar op haar beurt 2 (sub) blokken getoond worden waar activiteiten gekoppeld kunnen worden voor de basis en vervolg blok. 


Je start met een titel in te voeren voor het basis-vervolg blok. Als de blokvolgorde actief staat kan de gebruiker alleen de blokken in volgorde openen. Vervolgens kunnen de volgende opties ingesteld worden:

 • Vervolg van toepassing na...Bepaal na hoeveel maanden het vervolg van toepassing is na het initieel behalen van de basis: Voer hier het aantal maanden in wanneer de vervolg activiteiten van toepassing zullen zijn na het behalen van de basis activiteiten. Als voorbeeld bij een BHV bekwaamheid heb je de activiteiten behaald en na 12 maanden dien je de vervolg activiteiten te behalen om bekwaam te blijven. 
 • Basis eenmalig: Schakel in om in te stellen dat de basis slechts eenmalig gedaan moet worden: Bij sommige bekwaamheden hoeven de basis activiteiten maar eenmalig worden gedaan. Activeer deze instelling als de basis activiteiten maar eenmalig gedaan mogen worden.  
 • Uitstelperiode: Bepaal hoeveel extra maanden een medewerker krijgt om het vervolg af te ronden voordat de basis opnieuw van toepassing is: Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Basis eenmalig is uitgeschakeld. Voer hier het aantal maanden in hoeveel extra maanden de medewerker krijgt op de vervolg activiteiten af te ronden. Als de medewerker na de extra maanden de activiteiten niet heeft gedaan zal de medewerker de basis activiteiten opnieuw moeten doen. 


Als de instellingen zijn ingevoerd wordt er nog een samenvatting getoond welke regels gelden voor de basis-vervolg bekwaamheid.


Na het instellen van de opties van een vervolg blok kun je activiteiten gaan toevoegen aan de (sub) blokken basis- en vervolg.


Als de bekwaamheid is aangemaakt en toegewezen zal in het bekwaamheidspaspoort van de medewerker alleen het basis blok getoond worden. 


Nadat het basis blok is voltooid worden de activiteiten getoond die in het vervolg blok moeten te gebeuren. Op basis van de instellingen zal aangegeven worden wanneer de activiteit(en) verplicht zijn om te gaan doen.Activiteiten toevoegen aan een blok


Er zijn verschillende activiteiten die kunnen gekoppeld aan een standaard of basis/vervolg blok. Via de knop Activiteit toevoegen kun je een gewenste activiteit koppelen. Hieronder wordt uitgelegd per type activiteit wat de mogelijkheden zijn.  


Lees activiteiten
Je kunt verschillende leesactiviteiten selecteren uit een selectie lijst als je klikt/tikt op Voeg een activiteit toe:

 • Protocol
 • Handleiding


De naam van de activiteit protocol/de handleiding is verplicht. De geldigheidsduur wordt standaard ingesteld op de aantal maanden bovenaan de bekwaamheid bij Geldigheidsduur bekwaamheid is ingevuld. Dit kan aangepast worden naar Aangepast / Eenmalig. Als er een eenmalige geldigheidsduur wordt ingevuld hoeft de protocol / handleiding maar eenmalig bekeken te worden door de gebruiker. Bij een aangepaste geldigheidsduur kunnen de aantal maanden naar wens aangepast worden.Vul de hyperlink waar de gebruiker het protocol / handleiding moet lezen. Je kunt bij elke verplicht leeractiviteit een datum  Verplicht vanaf  aangeven waarop de activiteit behaald moet zijn.  

Leer activiteiten (algemeen)

Je kunt verschillende leeractiviteiten selecteren uit een selectie lijst als je klikt/tikt op Voeg een activiteit toe:

 • Klassikale theorieles
 • E-learning


Door op het pijltje bij de catalogusitem aan de rechterkant van het veld te klikken/tikken, open je de lijst met catalogus items uit de catalogus. Voor de klassikale activiteit zal dit alleen klassikale opleidingen betreffen en bij e-learning alleen e-learnings. De geldigheidsduur wordt standaard ingesteld op de aantal maanden bovenaan de bekwaamheid bij Geldigheidsduur bekwaamheid is ingevuld. Dit kan aangepast worden naar Aangepast / Eenmalig. Als er een eenmalige geldigheidsduur wordt ingevuld hoeft de activiteit maar eenmalig gedaan te worden door de gebruiker. Bij een aangepaste geldigheidsduur kunnen de aantal maanden naar wens aangepast worden. Je kunt bij elke verplichte leeractiviteit een datum  Verplicht vanaf  aangeven waarop de activiteit behaald moet zijn.  


Leer activiteiten (trainingen) 
 Je  kunt ook activiteiten toevoegen die niet direct gebonden zijn aan een centrale planning maar wel beoordeelt kunnen worden.

 • Skillslab trainingen
 • Training on the job
 • Peer assessment 


Voor alle 3 de activiteiten vul je de naam in van de activiteit. De geldigheidsduur wordt standaard ingesteld op de aantal maanden bovenaan de bekwaamheid bij Geldigheidsduur bekwaamheid is ingevuld. Dit kan aangepast worden naar Aangepast / Eenmalig. Als er een eenmalige geldigheidsduur wordt ingevuld hoeft de activiteit maar eenmalig gedaan te worden door de gebruiker. Bij een aangepaste geldigheidsduur kunnen de aantal maanden naar wens aangepast worden. Je kunt bij elke verplicht leeractiviteit een datum Verplicht vanaf aangeven waarop de activiteit behaald moet zijn. Door op het pijltje bij het beoordelingsformulier aan de rechterkant van het veld te klikken/tikken, open je de lijst met beoordelingsformulieren die zijn aangemaakt via bekwaamheden > beoordelingsformulieren.  Je hebt hierbij de keuze om wel of niet een beoordelingsformulier te koppelen aan de training. 

 • Zonder gekoppeld formulier zal het de activiteit alleen een vraag bevatten met datum en behaald / niet behaald 
 • Met een gekoppeld beoordelingsformulier heb je de beschikking over een beoordeling waarvan je zelf de inhoud hebt bepaald. 


Klik hier voor meer informatie hoe je beoordelingsformulieren aanmaakt. 


Het beoordelen van de activiteiten Skillslabtraining en Training on the job worden beoordeelt door beoordelaars die zijn toegewezen of globale toetsers. Een peer assessment word beoordeeld door bijvoorbeeld een medewerker. De medewerker kiest hierbij zelf  een collega uit die de beoordeling zal uitvoeren.


Leer activiteiten (toetsen) 

 Je kunt ook specifieke toets momenten, die je als activiteit kunt toevoegen, waar je een beoordelaar  wel of niet een beoordelingsformulier aan kunt koppelen.


 • Schriftelijke toets (met surveillant)
 • Skillslab toets (met examinator)
 • Praktijktoets (met een toegewezen beoordelaar aan bed)


Voor alle 3 de activiteiten vul je de naam in van de activiteit. De geldigheidsduur wordt standaard ingesteld op de aantal maanden bovenaan de bekwaamheid bij Geldigheidsduur bekwaamheid is ingevuld. Dit kan aangepast worden naar Aangepast / Eenmalig. Als er een eenmalige geldigheidsduur wordt ingevuld hoeft de activiteit maar eenmalig gedaan te worden door de gebruiker. Bij een aangepaste geldigheidsduur kunnen de aantal maanden naar wens aangepast worden. Je kunt bij elke verplicht leeractiviteit een datum Verplicht vanaf aangeven waarop de activiteit behaald moet zijn. Door op het pijltje bij het beoordelingsformulier aan de rechterkant van het veld te klikken/tikken, open je de lijst met beoordelingsformulieren die zijn aangemaakt via bekwaamheden > beoordelingsformulieren.  Je hebt hierbij de keuze om wel of niet een beoordelingsformulier te koppelen aan de training.

 • Zonder gekoppeld formulier zal het de activiteit alleen een vraag bevatten met datum en behaald / niet behaald 
 • Met een gekoppeld beoordelingsformulier heb je de beschikking over een beoordeling waarvan je zelf de inhoud hebt bepaald. 


Klik hier voor meer informatie hoe je beoordelingsformulieren aanmaakt.