Presentierapport beheerders

Beheerders hebben toegang tot een rapportage waarin de aanwezigheid van medewerkers wordt getoond bij klassikale opleidingen over een bepaalde periode. Het rapport is te vinden via Beheer > Klassikale opleidingen -> Presentie. 
Via het filter is de gewenste periode in te stellen en kan ook gefilterd worden op de gewenste presentie (aanwezig / afwezig).De rapportage kan ook geëxporteerd worden via Excel, rechtsboven naast het rapport.