Voor wie zijn de Vilans protocollen bedoeld?


De Vilans protocollen (vroeger KICK protocollen genoemd), zijn bedoeld voor verpleging en verzorging. Het doel van de protocollen is om verpleegkundigen en verzorgenden te helpen om betere en veilige zorg te leveren. De protocollen van Vilans zijn landelijke richtlijnen en specifiek voor de beroepsgroep van verzorgenden en verpleegkundigen bedoeld. De Vilans protocollen zijn daarmee dus niet voor alle zorgmedewerkers relevant, omdat er vele tientallen zorgberoepen zijn en verzorgenden en verpleegkundigen daar slechts een onderdeel vanuit maken. Voor meer informatie https://www.vilans.nl/ Redirect Hyperlink heeft niet gewerkt? Single sign on werkt niet?


Zoals u gewend was in uw…. (LMS) ……kunt u nu niet meer single sign on (SSO) door naar de Vilans Protocollen zoals u met de KICK protocollen gewend was. Vaak wordt aangegeven dat het “redirecten” niet gewerkt heeft. Meestal heeft de automatische redirect van hyperlinks wel plaatsgevonden. Dat kan gecontroleerd worden door de bestaande hyperlinks zoals deze in het …(LMS)… zijn opgenomen te checken of deze verwijzen naar de Vilans Protocollen via mouse over. Dan zie je als het goed is de verwijzing naar het gewenste Vilans Protocol (de deeplink). Als ze inderdaad verwijzen naar de Vilans 

Protocollen dan geldt in het algemeen het volgende:

  • De policyname (opgenomen in de organisatiespecifieke URL voor de federatie) wordt voor de gebruikers van Mijn Vilans Protocollen opgeslagen in de browser als medewerkers in ieder geval één keer ingelogd zijn geweest via deze organisatiespecifieke link. Dan kunnen medewerkers vanaf dat moment altijd gefedereerd SSO inloggen in die browser;
  • En zou het ook goed moeten gaan met de hyperlinks in het …..(LMS)… als men daar op klikt. Vaak hebben de medewerkers ook via het intranet - via de organisatiespecifieke URL onder de tegel - al SSO toegang tot de Vilans Protocollen gehad en komen ze zo in het portaal van de Vilans Protocollen. Indien ze op bovenstaande manier zijn ingelogd en zij klikken dan op de hyperlink in het ….(LMS)….. dat naar het gewenste Vilans Protocol verwijst - dan kunnen ze niet SSO er naar toe. Wil je als klant helemaal zeker weten dat het vanaf het begin meteen goed gaat voor medewerkers met SSO naar de Vilans Protocollen in het ……(LMS)…. volg dan onderstaande werkwijze.


Werkwijze om SSO mogelijk te maken m.b.t. deep links:


Als je in het nieuwe Vilans Portaal bent kun je een hyperlink kopiëren. Zie 1.

  • Als je deze opent zie je de deeplink die verwijst naar dat specifieke protocol dat je wilt openen. Zie 2.
  • De deeplink dient te worden aangepast door na het vraagteken de Back-URL te vervangen door de policy link (van de federatie) zie 3. en dan alleen het geel gearceerde deel.
  • Dan ontstaat een URL voor SSO. Zie 4. Deze URL / hyperlink kan in het …(LMS)… worden opgenomen en nu kunnen medewerkers SSO hier naar toe die nog nooit eerder op het portaal zijn geweest.


Ter voorbeeld het Zoladex protocol (had ook ieder ander protocol kunnen zijn).

  1. Mijn Vilans Protocollen - Zoladex injecteren URL na kopiëren uit de browser (als je in het Vilans Portaal bent en in dit protocol staat).
  2. Deeplink https://www.vilansprotocollen.nl/werkinstructie/zoladexinjecterenbackUrl=%2Fzoekresultaten%3Fzoekterm%3Dzola
  3. https://www.vilansprotocollen.nl/  ?policy=B2C_1_domeinnaam klant_B2B_extern
  4. https://www.vilansprotocollen.nl/werkinstructie/zoladexinjecteren?policy=B2C_1_domeinnaamklant_B2B_extern


NB: als het device NIET gekoppeld is aan de authenticatieprovider, dan vindt er technisch geen SSO plaats vanuit het organisatie account. Deze inrichting is aan de klantzijde voorzien. Uw ICT kan dit toelichten. De gebruiker ziet dan eerst het organisatie-inlogscherm en moet inloggen met het organisatie account. De gebruiker kan de logingegevens wel laten onthouden op het device (per browser).