Als student krijg je de mogelijkheid om tussentijds/na je opleiding delen of het gehele portfolio te exporteren. Je ontvangt dan een .zip bestand die je kan uitpakken.


Het exporteren van je portfolio doe je via Portfolio > Portfoliogegevens > Portfoliogegevens exporteren:Welke data kan worden geëxporteerd?


Je kan via 'Selecteer hieronder de portfoliogegevens die u wilt exporteren' bepalen welke data je wil exporteren.


Hieronder vind je de opties:

  • Alle gevalideerde formulieren, inclusief de bijbehorende bijlagen: De export omvat in dit geval alle formulieren welke de status gevalideerd hebben, alsook alle bijlagen welke aan een formulier gekoppeld zijn. Deze optie bevat met name alle informatie uit je portfolio welk relevant is voor je opleiding.
  • Alle formulieren, inclusief de bijbehorende bijlagen: De export omvat in dit geval alle formulieren, ongeacht de status van het formulier, alsook alle bijlagen welke aan een formulier gekoppeld zijn. Deze optie is het meest omvangrijk en bevat feitelijk alle toegankelijke informatie welke in het portfolio is geregistreerd, behalve de bijlagen welke niet gekoppeld zijn aan formulieren.
  • Alle bijlagen (geen formulieren): De export omvat in dit geval geen formulieren maar alleen de bijlagen welke aan je portfolio zijn toegevoegd. Dit zijn alle bijlagen, ongeacht of de bijlagen gekoppeld zijn aan formulieren.


Het proces van exporteren


Nadat je de keus hebt gemaakt welke data je wil exporteren en je op 'Portfoliogegevens exporteren' hebt geklikt, 

ontvang je een melding dat de export is aangevraagd en via het overzicht zal de export getoond worden met als status ‘requested’:

De export zal niet direct in het huidige scherm klaar staan. Het kan enkele minuten / uren duren voordat de download link getoond wordt. Je kan de pagina gewoon sluiten en later nogmaals de pagina openen.

Als de download klaar is kan je op de 'download' klikken:

Na het drukken op de button zal de download direct starten en worden opgeslagen als .ZIP bestandstype:

Je kan nu het bestand uitpakken en de portfoliogegevens inzien.