Hoe bekijk ik de voortgang van alle deelnemers?


  1. Klik in het linker menu op het onderdeel ‘Voortgang’ (onder 'Resultaten' in het hoofdmenu).
  2. Klik op het gewenste meetmoment om deze te openen. 
  3. Klik in de gewenste groep op de knop ‘Voortgang’. 
  4. Je ziet of er naar de deelnemers een uitnodiging, herinnering of resultaat is gestuurd en in de laatste kolom in hoeverre zij de vragenlijst hebben beantwoord.