SDB Academy heeft verschillende werk- en leervormen die onlosmakelijk verbonden zijn met de leertechnologie van het SDB Leerplatform. Bij een leervorm voeren deelnemers autonoom de leeractiviteiten uit. Hieronder alle leervormen uitgelegd.Beeldreflectie is een leervorm gericht op de individuele deelnemer. Na afloop van een bijeenkomst of een leertraject deelt de expert Beeldreflectiekaartjes uit aan de deelnemers. Elke deelnemer reflecteert op een gewenst moment op het geleerde door de antwoorden op de reflectievragen in te spreken op video.


Leerdoel: Bij deze leeractiviteit kijkt de lerende terug op zijn leersituaties, wat zijn rol hierin was en hoe hij dit in het vervolg wil verbeteren.


 

Leergame is een leervorm met autonome leeractiviteiten van een deelnemer. Deelnemers spelen naar aanleiding van een (Online) Beeldsessie of Dagstart & Reflectie een leergame van drie rondes met de destijds gekozen beelden en onderwerpen.Leerdoel: Het verhogen van de retentiewaarde van het geleerde


Het Goede Gesprek is een leervorm met autonome leeractiviteiten. De deelnemer laat zichzelf interviewen door een collega of leidinggevende, aan de hand van het schema Het Goede Gesprek. Samen stellen zij kracht- en ontwikkelpunten en intenties tot talentontwikkeling op.


Leerdoel: Inzicht krijgen in eigen kracht-, ontwikkelpunten en intenties om talentontwikkeling mogelijk te maken


Kracht- & Ontwikkelpunten is zowel een werkvorm in een groep als een individuele leervorm. Bij de werkvorm verdiepen deelnemers zich eerst in de kwaliteitsniveaus van kracht- en ontwikkelpunten. Hierna stellen deelnemers hun eigen kracht- en ontwikkelpunten op.


Leerdoel: De ontwikkeling van deelnemers zichtbaar maken en spiegelen aan het perspectief van anderen


Virtueel Werkplekleren is een leervorm met autonome leeractiviteiten van een deelnemer. De deelnemer voert opdrachten in de Peer Feedback Community uit door leer- of werkproducten te maken.Leerdoel: Werksituaties omzetten in leersituaties door het maken van leerproducten en virtuele leerinteractie


Persoonlijke Reflectie is een leervorm met autonome leeractiviteiten. De deelnemer reflecteert op een voor hem bijzondere werksituatie door de antwoorden op de 13 reflectievragen van het Persoonlijk Reflectiekaartje uit te spreken naar een ander.


Leerdoel: De optimale leeropbrengst uit een lastige werksituatie halen