Let op!

De vragenbank is alleen beschikbaar in de sjablonen 'Geavanceerd' en 'Standaard'.

Als aan de toetsvragen in de vragenbank metadata zijn toegevoegd, kunt u de vragenbank op deze metadata groeperen met het vragenbankfilter.

 1. Om de vragenbank te groeperen, klikt u linksboven op 'groepeer'.


 2. Het vragenbankfilter wordt getoond. Dit staat standaard ingesteld op 'Niet groeperen'.


 3. Klik op het uitklapmenu. De aangemaakte metadatavelden worden getoond.


 4. Selecteer het metadataveld waarop u wilt groeperen.

 5. De vragen worden in de linkerkolom gegroepeerd volgens deze metadata.
  1. Achter elke groep ziet u hoeveel vragen aan die metadata voldoen.
  2. De vragen waaraan deze metadata niet zijn toegevoegd, worden gegroepeerd als '[niet ingevuld]'.


Let op!

Als u de vragenbank verlaat, wordt het vragenbankfilter teruggezet naar 'Niet groeperen'.Tip!

 • Bekijk de supportpagina's 'Metadata aanmaken' en 'Metadata toevoegen aan vraag' voor meer informatie over de metadata die aan toetsvragen gekoppeld kunnen worden.
 • Bekijk de supportpagina 'Toetsfilter' om te zien hoe vraagpagina's uit de vragenbank geselecteerd kunnen worden voor een toets.