Let op!

Toetsfilters zijn alleen beschikbaar in de sjablonen 'Geavanceerd' en 'Standaard'.

In het toetsfilter kunt u met behulp van de filterinstellingen bepalen in welke volgorde de toetsvragen aan de cursist worden aangeboden.

Standaard staat de vraagvolgorde in het toetsfilter op 'gerandomiseerd'. De cursist zal de toetsvragen uit het toetsfilter in willekeurige volgorde te zien krijgen.

Als u de vragen in vaste volgorde wilt tonen, kunt u onderstaande stappen volgen.

  1. Klik in de toetsmodule op het toetsfilter.


  2. De filterinstellingen bevinden zich aan de rechterkant.
  3. Kies bij 'Volgorde alle vragen' voor 'vaste volgorde'.
  4. Klik en sleep de selectieblokken in het toetsfilter naar de gewenste volgorde.


Let op!

Deze filterinstelling heeft alleen betrekking op de vragen in het toetsfilter. Bevat de toetsmodule daarnaast nog losse vragen, dan worden die aangeboden in de volgorde waarin ze in de toetsmodule staan.


Tip!

  • Bekijk de supportpagina's 'Toetsfilter aanmaken' en 'Toetsfilter instellen' voor meer informatie over het toetsfilter. 
  • Bekijk de supportpagina 'Vragenbank vullen' voor meer informatie over het toevoegen van vraagpagina's aan de vragenbank.
  • Bekijk de supportpagina's 'Metadata aanmaken' en 'Metadata toevoegen aan vraag' voor meer informatie over de metadata die aan toetsvragen gekoppeld kunnen worden.