Toevoegen meerkeuzevraag of multi-meerkeuzevraag

  1. Kies ‘Nieuwe pagina’.
  2. Selecteer de gewenste pagina.
    1. Kies ‘Meerkeuzevraag’ bij een vraag met 1 juist antwoord. 
    2. Kies ‘Multi-meerkeuzevraag’ bij een vraag met 2 of meer juiste antwoorden.

  3. In het tekstvak vult u de vraag in. In de invulvelden formuleert u de antwoordopties. U zet een groene vink voor de juiste antwoordoptie(s).
    In dit voorbeeld is gekozen voor een multi-meerkeuzevraag. 

Antwoordoptie verwijderen

Standaard biedt het sjabloon ruimte voor 4 antwoordopties Wanneer u een vraag ontwikkelt met 2 of 3 antwoordopties, verwijdert u de overige invulvelden door op de [X] te klikken.

Antwoordoptie toevoegen

Wanneer u een vraag ontwikkelt met meer dan 4 antwoordopties, klikt u in de toolbar op '+ nieuwe optie'. 

Antwoorden shuffelen

Bepaal of de antwoordopties geshuffeld moeten worden. De standaard instelling van het sjabloon is dat antwoordopties WEL geshuffeld worden. Dit ziet u aan ‘Slot-icoon’. Wanneer de antwoordopties NIET geshuffeld moeten worden, geeft u dit per antwoordoptie aan door op het ‘Slot-icoon’ te klikken.

                                               


Antwoordopties WEL geshuffeld                                               Antwoordopties NIET geshuffeld

Feedback juist/onjuist

Selecteer de feedbacklaag juist/onjuist en voer de feedbacktekst in.