U kunt als direct leidinggevende gevraagd worden om een, door de medewerker ingediend, dossieritem te beoordelen en/of te accepteren. Aan het dossieritem kunnen documenten worden toegevoegd, zoals teksten, presentaties en dergelijke . U kunt een dossieritem beoordelen en/of accepteren. Dossieritems worden gebruikt om deskundigheid bevorderende activiteiten te registreren, zoals:

  • elders georganiseerde en behaalde opleidingen, zoals vak gebonden bij- en nascholingen,
  • eerder/elders verworven competenties, zoals relevante vooropleidingen of opgedane ervaringen,
  • intern georganiseerde informele scholingen, zoals klinische lessen, afdelingsoverleg en dergelijke.
  • U ziet op uw dashboard dat er ingediende verzoeken bekeken moeten worden.

Als u op de tegel klikt ziet u wat er van u wordt gevraagd.

     • Als u de taken opent, krijgt u een overzicht van de medewerkers die een item hebben ingediend. Door op het pijltje rechts te klikken, opent u het item.U ziet de informatie over het te volgen symposium, eventuele kosten en dat er een opmerking is toegevoegd. Bijlage toevoegen is ook mogelijk. 

Door op Opmerkingen te klikken kunt u een opmerking voor Annet van Breukelen toe te voegen.

U kunt deze opmerkingen openen en zo nodig beantwoorden of direct een goedkeuring geven.Om een goedkeuring te kunnen geven, selecteert u de aanvraag door op de afbeelding van Annet te klikken. Hiermee opent u het menu om deze aanvraag te accepteren of af te wijzen.