SDB - Gebruikers zoeken

Gebruiker aanmaken
Als beheerder kunt u nieuwe SSO-gebruikers aanmaken via Gebruiker zoeken. In het scherm beheer krijgt u een overzicht van alle medewerkers in de organis...
Gebruikers met dezelfde naam
Omdat u, als Beheerder, bij de functionaliteit Gebruiker zoeken de medewerkers met dezelfde schermnamen moet kunnen onderscheiden, wordt bij het opzoeken ...