Minerva - Gebruikers zoeken

Minerva - Gebruiker aanmaken
Als beheerder kunt u nieuwe SSO-gebruikers aanmaken via Gebruiker zoeken. In het scherm SSO-beheer krijgt u een overzicht van alle medewerkers in de org...
Minerva - Gebruikers met dezelfde naam
Omdat u, als Beheerder, bij de functionaliteit Gebruiker zoeken de medewerkers met dezelfde schermnamen moet  kunnen onderscheiden, wordt bij het opzoeken...