SDB - Portfolio

Aanpassen van profielgegevens
Uploaden profielfoto  Selecteer Portfolio en ga dan naar Profiel Activeer de bewerkingsmodus van de profielpagina met  rechtsonder op de pagina en kli...
Bekwaamheidspaspoort
Met het bekwaamheidspaspoort leg je alle opleidingsresultaten en bekwaamheden inzichtelijk vast. Ideaal voor de borging en verantwoording van verplichte sch...
Certificaat opvragen en printen
In de video hieronder wordt uitgelegd hoe je je certificaat kan opvragen: Hieronder wordt tekstueel uitgelegd hoe je je certificaat kan ...
Dossieritem invoeren portfolio
U kunt als medewerker met behulp van een dossier-item deskundigheid bevorderende leeractiviteiten importeren/opvoeren in het portfolio van uw leeromgevin...
Mijn dossier
In dit scherm vindt u de expertises terug die u zelf hebt opgevoerd. Dit kan van alles zijn, van cursussen die u buiten de organisatie hebt gevolgd, eerde...
Profiel header
De header van het Profiel in het Portfolio is aangepast. Er wordt minder informatie getoond, alleen de volledige naam en de gekozen afbeelding. Tevens wo...
Profielfoto instellen of wijzigen
Het is in Minerva mogelijk om een profielfoto in te stellen. Ga hiervoor naar de pagina Profiel en kies vervolgens voor bewerken rechtsonder:  Wijzig p...
Resultaten bekijken e-learnings en klassikaal
Resultaten bekijken Bij de resultaten kan je inzien welke scholingen en e-learnings zijn afgerond en verlopen. Klik in de menubalk op 'Portfolio'...