Als expert kun je via productbeheer per community aan geven dat documenten verplicht 'afgeschermd' (onzichtbaar) zijn voor deelnemers. Dat betekent dat alle uploads alleen zichtbaar zijn voor opleiders, experts en uitgenodige coaches. Dit kan een gewenste inrichting zijn voor communities waarin enkel persoonlijke (reflectie)verslagen of documenten met privacy gevoelige gegevens worden geupload.

Voor afgeschermde producten geldt bovendien dat het niet mogelijk is om mededeelnemers uit te nodigen om feedback te geven (ze kunnen het immers niet zien).

Hiervoor moeten de volgende stappen gevolgd worden: 

  • Ga naar Werk- & Leervormen 
  • Klik op de tegel Productbeheer  • Klik op 'Nieuw product'


  • Klik op 'Selecteer een product' en maak de keus voor Community.


  • Geef de community de gewenste naan en klik op de knop 'Opslaan' 
  • De community zal in het overzicht verschijnen van Productbeheer 


  • In het overzicht van de community kan aangegeven worden of producten binnen de community wel / niet afgeschermd dienen te worden.