Introductie: testen van van de content 


Het is raadzaam om een nog niet gepubliceerde LTI te testen. Nadat je de LTI gegevens hebt ingevoerd en opgeslagen kun je de LTI gaan afspelen via het overzicht. Klik op 'Afspelen'. Er zal een pop-up venster getoond worden met een witte achtergrond. De e-learning wordt nu ingeladen.


Test 1: start de content van de aanbieder?


Als het witte vlak wordt ingevuld door de content van de leverancier dan is de eerste test succesvol.  Als het witte vlak niet wordt ingevuld door de content van de aanbieder dan is er iets misgegaan. 

De volgende stappen kunnen in onderstaande volgorde worden genomen om het probleem te achterhalen: 

 1. Controleer de instellingen van de opgeslagen LTI.  Zijn alle instellingen van de aanbieder correct overgenomen neem dan contact op met de aanbieder. 
 2. Bespreek met de aanbieder de instellingen. Controleer of de LTI link, de Consumer Key, de Shared Secret en eventuele alle andere instellingen, correct zijn overgenomen. 
 3. Noteer zorgvuldig wat er met de aanbieder besproken wordt en indien het probleem niet gevonden, adviseren om contact op te nemen met de Expertservice. Beschrijf daarin in detail wat er besproken is met de aanbieder. Daarnaast ontvangen we graag de  gegevens van de aanbieder zodat er een controle uitgevoerd kan worden. Als de aanbieder aangeeft dat het probleem bij het SDB Leerplatform ligt, lever dan ook de reden aan, waarom de aanbieder dat aangeeft. 


Test 2: kan de content van de aanbieder gestopt en hervat worden in de tussentijd?


Na het starten van de content wordt nu getest of er kan worden gestopt. Het stoppen is afhankelijk van de content en de manier van opstarten, maar het zou voor zich moeten spreken hoe je de content kan stoppen.  Als je in de content een paar pagina’s bekijkt of een vraag beantwoord  dan kan je de content sluiten. Nadat de content is afgesloten kom je weer terug in het LMS op de plek waar je net gestart bent.  Als je nog niet klaar bent dan kun je nu ‘hervatten’. 


Na het hervatten start je content van de leverancier weer op.  Je moet nu weer van voor af aan beginnen (dan kan de leverancier niet hervatten), of je komt op de laatst bekeken pagina uit (dan kan de leverancier wel hervatten). De test om te hervatten is hierbij afgerond. Afhankelijk van de uitkomt moet je de cursist waarschuwen dat deze niet tussentijds de module stopt, of hoef je de cursist niet te waarschuwen.


Test 3: kan de content van de aanbieder afronden op de manier zoals de aanbieder aanbiedt? 


Over de instellingen die van toepassing zijn op deze test is al geschreven in het artikel E-learning beheer: een LTI link toevoegen (detail knoppen) onder het kopje 'Instellingen: communicatie'

Als de aanbieder aangeeft dat er een score wordt gecommuniceerd die bij de juiste cesuur zorgt voor het afronden, dan kan dat worden getest met de instellingen die daarbij horen.  Als de instellingen fout staan, bijvoorbeeld door het instellen van ‘Rond direct af’, dan zal de module wel afronden maar niet door de communicatie van de aanbieder. Op dat moment ontstaan er verschillen in resultaten tussen het SDB Leerplatform en het systeem van de aanbieder.


Bij het testen van de afronding hoort ook de test van het (eventueel) opslaan van de juiste score. Als de aanbieder een score doorstuurt dan hoort de score die de cursist ziet gelijk te zijn aan de score die in het SDB Leerplatform te zien is. Ook hier geldt dat de aanbieder bepaald of - en wanneer de score wordt opgestuurd. 


Test 4: kan de content van de aanbieder gereset worden in het SDB Leerplatform?


De aanbieder is verantwoordelijk voor het aanleveren van een ‘instantie van de content’.  De aanbieder gunt dus eigenlijk een cursist van een externe partij een poging om de inhoud van de content te zien en eventueel vragen te kunnen beantwoorden om bijvoorbeeld een certificaat te krijgen. 

De volgende test gaat erom of de aanbieder in staat is om de cursist een tweede instantie / poging te gunnen om de content volledig van voor af aan te kunnen volgen, en de toets helemaal opnieuw te kunnen beantwoorden. Dit is logisch bij content die bijvoorbeeld jaarlijks gevolgd moet worden om gecertificeerd / bekwaam te blijven. Een tweede poging is geen herkansing want de cursus is ooit al eens met een positief resultaat afgerond door de cursist en wordt nu in zijn volledigheid opnieuw aangeboden. 


Het testen is eenvoudig. In het SDB Leerplatform is er een ‘Reset’ knop.  Als de Reset knop in het SDB Leerplatform wordt gebruikt dan zijn er 3 mogelijkheden:

 1. De aanbieder levert een nieuwe poging op en de cursist begint van voor af aan
 2. De aanbieder ondersteund de manier van resetten van het SDB Leerplatform niet en hervat de cursus voor de cursist op de plek waar de cursist gebleven is. Er zal nooit een nieuwe communicatie worden gestart en de cursist blijft dan ook in het SDB Leerplatform op gestart staan.
 3. De aanbieder kan ondersteund de manier van resetten van het SDB Leerplatform niet en hervat de cursus voor de cursist op de plek waar de cursist gebleven is. In de cursus kan een hervat reset optie ingebouwd zijn. In dit geval kan de reset in de content ervoor zorgen dat er een nieuw resultaat wordt opgestuurd. De nieuwe poging kan dan weer worden afgerond waarna de cursist in het SDB Leerplatform weer op ‘voldaan’  of ‘niet voldaan’ kan komen.  


De 4e test begint altijd met een reset. Hieronder de reset mogelijkheden beschreven:

 1. Als de content geladen wordt en bij het begin begint, kan worden aangenomen dat de aanbieder kan resetten op de manier die het SDB Leerplatform ook geïmplementeerd heeft (bijvoorbeeld eXpertCollege, GoodHabitz).  
 2. Als de content geladen wordt en doorgaat waar die gebleven is, heeft de aanbieder de reset niet geïmplementeerd. Is er geen reset in de content mogelijk dan is het advies om de reset toe te staan aan de cursisten van het SDB Leerplatform. Er zijn aanbieders die de reset technisch niet ondersteunen (bijvoorbeeld VGN, Niveo) maar er zijn ook aanbieders die dit niet ondersteunen vanuit een educatieve insteek (bijvoorbeeld IVM).
 3. Als de content geladen wordt en doorgaat waar die gebleven is, heeft de aanbieder de reset niet geïmplementeerd. Als de content zelf een hervat - reset mogelijk biedt (bijvoorbeeld Accordis) dan kan nu getest worden of er na de interne reset weer aan het eind een communicatie moment is.


Achtergrond informatie: reset mogelijkheid 

De functie van de reset knop is om de bestaande poging (de cursist kan voor die poging ‘voldaan’ zijn, of ‘niet voldaan’ of misschien pas ‘gestart’) in het SDB Leerplatform af te sluiten om zo plaats te maken voor een nieuwe poging en daarmee het opslaan van het resultaat van de nieuwe poging mogelijk te maken. Met de Reset wordt meteen een nieuwe ‘pogingId’ gemaakt om met de LTI aanvraag, mee te sturen naar de aanbieder. 


Nu is het afhankelijk van de aanbieder of deze de pogingId erkent en kan – of wil gebruiken voor het aanleveren van een nieuwe poging. Komt er geen nieuwe poging (zie Reset mogelijkheid 2) dan wordt er ook geen nieuw resultaat meer opgestuurd. Een eenzijdige reset (alleen in het SDB Leerplatform) zorgt dan voor een lege poging, die leeg blijft omdat de aanbieder niet meer communiceert. 


Als de aanbieder de pogingId gebruikt om aan zijn kant ook de eerdere poging te stoppen en een nieuwe poging aan te leveren dan start de content van voor af aan en zal de aanbieder bij het afronden weer op dezelfde manier communiceren met het SDB Leerplatform. Omdat het SDB Leerplatform de oude poging al gestopt is, is er plek voor het nieuwe resultaat. 


Belangrijk: Het SDB Leerplatform kan maar 1 eind resultaat PER POGING verwerken. Als de cursist, eenmaal een eindresultaat heeft behaald dan wordt het resultaat van die poging nooit meer overschreven. Een eindresultaat is ‘voldaan’, ‘niet voldaan’ en ‘afgerond’.

Als de aanbieder al een resultaat heeft opgestuurd en GEEN RESET toestaat, dan kan een poging nog steeds eenzijdig in het SDB Leerplatform worden gereset maar aangezien de aanbieder niet meer zal communiceren, zal er GEEN nieuw eind resultaat worden opgeslagen. De poging zal, ongeacht wat de uitkomst is van de al gevolgde module is, op gestart blijven staan.


Hieronder enkele situaties uitgelegd:

 1. Nieuwe LTI URL zonder dat deze URL  eerder is gebruikt is of dat er een catalogusitem van gemaakt is.
 2. Bestaande LTI URL opnieuw publiceren (met een andere naam of dezelfde naam). 

  Dit wordt afgeraden. Twee catalogusitems worden NOOIT hetzelfde catalogusitem, ook niet als het catalogusitem dezelfde naam heeft en er dezelfde URL in gekoppeld is.

 3. De aanbieder levert een nieuwe URL aan. De reden hiervoor kan zijn dat de URL niet naar behoren werkt, omdat de content verouderd is of omdat de aanbieder geen mogelijkheid heeft om de, al behaalde, resultaten van cursisten niet kan resetten en de klant wel wil dat iedereen opnieuw de module volgt.


Belangrijk: (her) gebruik van al gebruikte LTI linkjes wordt afgeraden omdat een aanbieder dan in veel gevallen doorgaat met het afspelen van de al gestarte of afgeronde content en dit tot problemen kan leiden in het SDB Leerplatform.