Introductie 


LTI staat voor Learning Tools Interoperability, een standaard die ontwikkeld is door IMS Global Learning Consortium. Het doel van LTI is het bieden van een standaard voor het integreren van e-learning modules voor onderwijsapplicaties als leeromgevingen, portalen en andere educatieve omgevingen.


Wat kan er met de LTI-standaard?


Door de LTI-standaard te gebruiken is het mogelijk om met behulp van een URL en een unieke sleutel een externe tool te integreren in een LMS (LeerManagementSysteem) zoals het SDB Leerplatform. Hierbij blijven logingegevens van de gebruiker behouden (Single Sign On). Daarnaast biedt LTI een protocol voor het uitwisselen van gegevens tussen de onderwijsapplicatie en het leerplatform. Als er gebruik wordt gemaakt van LTI is het mogelijk om de volgende gegevens door te geven:


 • Gebruikersgegevens zoals naam en contactgegevens maar dit kunnen ook andere gegevens zijn;
 • Gegevens van het SDB leerplatform. Denk daarbij aan instellingsgegevens enzovoorts;
 • Hiermee is het mogelijk om mee te geven vanuit welke opleiding/cursus er wordt doorverwezen);
 • Resultaten of cijfers kunnen worden teruggegeven.
Voor het uitwisselen van privacygevoelige gegevens zoals gebruikersgegevens wordt er gebruik gemaakt van OAuth-standaard. Deze open standaard maakt gebruik van tokens die de autorisatie tussen applicaties regelt. Hierdoor is het niet nodig om inloggegevens tussen applicaties te delen.


Voordelen van LTI


LTI heeft als voordeel dat er geen inhoudelijke kennis meer nodig is om verschillende leeromgevingen aan elkaar te koppelen. Als de standaard eenmaal geïmplementeerd is kunnen de verschillende platforms los van elkaar geüpdatet worden zonder dat dit invloed heeft op de werking van de gehele keten. Eenmaal geïmplementeerd is het gebruik van de standaard laagdrempelig.


E-learning beheer in het SDB Leerplatform


Het SDB Leerplatform heeft vanaf nu de mogelijkheid om zelf LTI links te implementeren van externe aanbieders van content. Beheerders kunnen in het portaal deze LTI links toevoegen. Per artikel wordt een bepaald onderdeel omtrent het e-learning beheer toegelicht. De artikels gaan hierbij vanuit dat er bestaande basale kennis aanwezig is van het gebruik van LTI. 


Omdat het niet nodig is om in het SDB Leerplatform LTI linkjes te gebruiken van de SDB Groep bevat het document geen referenties naar de SDB Groep als LTI leverancier. Het betreft hierbij dus alleen externe leveranciers. 


Referenties e-learning beheer

Binnen de geschreven artikels worden er verschillende terminologie gebruikt die wellicht minder bekend voorkomen. Hieronder ter referentie: 


 • LMS
  Betreft hierbij het SDB Leerplatform.. De termen LMS en SDB Leerplatform kunnen in de artikels  door elkaar worden gebruikt. Deze artikels zijn niet van toepassing op eerdere LMS systemen van de SDB Groep (TCG-Academy en SDB Minerva).
 • E-learning content
  De termen e-learningcontent , e-learning,  content, LTI content, e-learning module, module  worden door elkaar gebruik. In de uitleg gaat het dan altijd over de e-learning module die door een externe leverancier via LTI wordt aangeleverd aan een klant van het SDB Leerplatform.
 • Hosting leverancier
  LTI content wordt vanaf een computer server uitgeleverd (zie ook wat kan er met een LTI standaard?) . De hosting wordt niet door de SDB Groep uitgevoerd. Als de content niet beschikbaar is door een storing dan is het in veel gevallen een storing bij de partij die de hosting verzorgd. De content wordt vanaf een plek buiten het SDB Leerplatform gestart. De partij die de hosting verzorgt heet in deze artikels de leverancier. De leverancier is dus verantwoordelijk voor het leveren van de gevraagde content.
 • Materiedeskundige
  De content wordt in een e-learning software of auteurs tool ontwikkeld door een materiedeskundige. In deze uitleg wordt de materiedeskundigen ook de maker genoemd.
 • Aanbieder
  De aanbieder verkoopt de e-learning. De aanbieder is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle informatie en kan alle informatie aanleveren waarmee een klant van het SDB Leerplatform de juiste beslissingen kan nemen om de LTI link in het LMS in te stellen.  Het is vaak zo dat de aanbieder ook de maker van de content is en in veel gevallen ook de hosting in beheer heeft., echter kan het ook zijn dat de aanbieder niet de maker is van de e-learning en de hosting ook uitbesteedt. Het kan dus in sommige gevallen zo zijn dat de aanbieder geen kennis heeft van de inhoud of van de uitlevering van de content. De aanbieder is echter wel de enige persoon die beide partijen kent en daarom de vragen van de beheerder van het LMS zou moeten kunnen beantwoorden.