Algemeen

Op het dashboard kun je via de tegel bekwaamheden rapport, het tabblad Actueel een rapportage generen van de voortgang van de bekwaamheden waar je manager van bent. Als beheerder kun je de voortgang van alle bekwaamheid bekijken van  alle afdelingen / functies bekijken. Via het tabblad Historie kun je alle aangetoonde bekwaamheden tonen op een specifieke datum in het verleden. Dat kan op het niveau van de bekwaamheden of voor een specifieke gebruiker. 


 

Actueel 

Als je op de dashboard tegel klikt (tabblad Actueel)  zie je een overzicht van alle bekwaamheden. In dit rapport kun je zoeken naar specifieke bekwaamheden via 'Bekwaamheid zoeken'.  Na het zoeken van de bekwaamheid zie de betreffende bekwaamheid met een voortgangsbalk die aangeeft hoeveel personen voor alle afdelingen bekwaam zijn.


Door de filterbalk aan de rechterkant in te zetten kun je verder een filtering maken op basis van één of meerdere Afdeling / Functie combinaties.


De rapportage kan indien gewenst  geëxporteerd worden via Excel of PDF rechtsboven in de balk. 

Als de rapportage geëxporteerd wordt zal er nog een pop-up venster getoond worden waarbij je kunt aangeven welke gegevens je wilt exporten.


Via het info - icoontje worden er verdere details getoond over de status van de bekwaamheid per gebruiker. Hieronder meer uitleg de betekenis per kolom:

 • Medewerker: de naam van de gebruiker en daaronder de rol van de gebruiker. Links naast de naam wordt aangetoond wat de status is van de voortgang van de bekwaamheid, dit zijn:
  • Groen = bekwaam / vrijstelling 
  • Oranje = bekwaamheid verloopt bijna (zie ook verloopdatum kolom)
  • Rood = bekwaamheid is verlopen 
 • Afdeling; de afdelingsnaam wordt hier getoond
 • Voortgang: hier wordt de voortgangspercentage getoond van de bekwaamheid van de gebruiker. Let op als een gebruiker vrijstelling heeft en de activiteiten niet voltooid heeft binnen de bekwaamheid, blijft de voortgangsbalk leeg.
 • Verloopdatum: als een bekwaamheid  kan verlopen zal hier de verloopdatum getoond worden 
 Dit overzicht kan ook geëxporteerd worden via Excel of PDF rechtsboven in de balk. 

 


Historie

Als je op de dashboard tegel klikt (tabblad Historie) kan er een overzicht getoond worden op basis van bekwaamheden of van een specifieke gebruiker. De opties tonen als volgt:


 • Bekwaamheden: per bekwaamheid inzichtelijk hoeveel medewerkers er op de geselecteerde datum bekwaam waren. Het is mogelijk door te klikken naar een detailweergave om te zien om welke medewerkers het gaat.
 • Specifieke gebruiker: alle door de geselecteerde medewerker aangetoonde bekwaamheden op de geselecteerde datum.

Als de optie bekwaamheden geselecteerd wordt in combinatie met een datum kan er een rapportage gegenereerd worden. In de rapportage wordt de naam van bekwaamheid benoemd met het aantal medewerkers die op die datum bekwaam zijn. 


Via het info-icoontje wordt er een gedetailleerd overzicht getoond welke medewerkers bekwaam zijn.


Als de optie specifieke gebruiker geselecteerd wordt in combinatie met de naam van de medewerker en een datum  kan er een rapportage gegenereerd worden. In de rapportage worden de aangetoonde bekwaamheid van deze specifieke medewerker getoond van de geselecteerde datum.