Als beheerder kun je de toets functionaliteit inzetten bij iedere toetsbare activiteit binnen een bekwaamheid. Bij het aanmaken van een nieuwe bekwaamheid of het aanpassen van de bekwaamheid kan met de schakelaar binnen de activiteit aangegeven worden of er gebruikt gemaakt wordt van de toets functionaliteit. Tevens kan er aangeven worden of een toets moment gecombineerd mag worden met andere momenten. Je kunt hierbij zelf de duur per toets moment aangeven in minuten.  


Het is hiermee dus mogelijk om per activiteit af te wijken van de ingestelde globale tijdsduur.