1. Als je bent ingelogd, kun je via je profiel het correspondentie e-mailadres wijzigen Klik op Profiel > Mijn info > 'Klik hier om uw profielgegevens aan te passen'

2. Klik op Correspondentie e-mailadres invoeren > wijzigingen opslaan.3.  Indien je het e-mailadres bent vergeten waar je normaal mee inlogt kun je contact opnemen met de Expertdesk van EPASS.