SDB Academy heeft verschillende werk- en leervormen die onlosmakelijk verbonden zijn met de leertechnologie van het SDB Leerplatform. Een werkvorm betreft leeractiviteiten in een groep onder begeleiding van een expert. Hieronder alle werkvormen uitgelegd.
De Beeldsessie is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers analyseren eerst op de Beeldtafel een praktijkvideo met werksituaties over het te behandelen thema.


Leerdoel: Het mobiliseren van kennisdeling tussen deelnemers

Beeldtraining is een werkvorm in een groep met minimale begeleiding van een expert. Deelnemers bekijken eerst op de beeldtafel een trainingsvideo en selecteren goede en slechte werksituaties. Ze gaan in dialoog om samen de meest passende beelden te selecteren.


Leerdoel: Het mobiliseren van kennisdeling tussen deelnemers


Dagstart & Reflectie is een werkvorm in een groep, onder begeleiding van een expert. Deelnemers stemmen eerst op thema’s waarin ze zich willen verdiepen en kiezen gezamenlijk het dagthema. Vervolgens maken ze foto’s van werksituaties die bij het dagthema aansluiten.Leerdoel: Actief aan de slag met eigen leerbehoeften en hierop reflecteren


Goed van Start is een werkvorm, in de vorm van een reisvoorbereiding, in een groep onder begeleiding van een expert (reisleider). Deelnemers maken in duo’s verschillende opdrachten om te checken of ze voldoende verbonden zijn met het leertraject en klaar zijn om te starten met hun leertraject (reis).Leerdoel: Optimale voorbereiding en verbinding met het leertraject en de leertechnologie die deelnemers gaan toepassen


Kampvuur is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers gaan door het doorlopen van 4 stappen actief aan de slag met een knelpunt dat/uitdaging die zij ervaren. De output van de vierde stap wordt gefilmd.Leerdoel: Het vergroten van het zelf oplossend vermogen van zowel het team als het individu


Kennis van Zaken is een werkvorm waarin de expert zijn kennis deelt met de groep. De expert is in dit geval de inhoudsdeskundige. Deelnemers geven vooraf aan welke kennisvragen zij nog hebben en welke onderwerpen zij behandeld willen zien.


Leerdoel: Het verwerven van kennis


Kracht- & Ontwikkelpunten is zowel een werkvorm in een groep als een autonome leervorm. De leervorm werkt het meest optimaal als je eerst eenmalig de werkvorm hebt ingezet. Hierna kunnen de deelnemers zelfstandig aan de slag met hun eigen kracht- en ontwikkelpunten.
Leerdoel: De ontwikkeling van deelnemers zichtbaar maken en spiegelen aan het perspectief van anderen


Lessons Learned is een werkvorm in een groep. Deelnemers maken aan de Beeldtafel een Lessons Learned- video door voor elk beeld het antwoord op de sessievraag in te spreken. Daarna reageren anderen (collega’s of een inhoudelijk expert) op de ingesproken fragmenten.Leerdoel: Het borgen van en reflecteren op opgedane kennis of ervaringen uit werksituaties


Online Beeldsessie is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers analyseren op het SDB Leerplatform een praktijkvideo over het te behandelen thema. Deelnemers selecteren daarna beelden uit de video.


Leerdoel: Dialoog bevorderen om tot gedeelde betekenis te komen over te behandelen thema


Proactiviteit in werksituaties is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers interviewen elkaar eerst aan de hand van de Analysekaart over een lastige werksituatie.


Leerdoel: Vergroten van proactiviteit bij deelnemers


Review is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. De expert geeft gemotiveerde en gevalideerde feedback op leer- of werkproducten die deelnemers in de Peer Feedback Community hebben geplaatst.Leerdoel: Vaststellen van de kwaliteit van een leer- of werkproduct


Team Ontwikkel Plan is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Naar aanleiding van uitdagingen of resultaten van het team formuleren deelnemers in kleine groepen SMART-acties die het team zou kunnen uitvoeren. Deelnemers gaan in dialoog over de acties.


Leerdoel: Het stimuleren van teamontwikkeling bij het team


Zichtbaar maken is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers vullen eerst in het SDB Leerplatform een Leer- en Ontwikkelscan in. Hierna bespreken deelnemers in de groep het gezamenlijke resultaat.


Leerdoel: Zichtbaar maken van team- en individuele prestaties, en de beoogde ambitieniveaus


Voortgangsbespreking is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Door middel van het Rapport Leeractiviteiten bespreekt de expert de deelname van deelnemers in de Peer Feedback Community en grijpt in indien nodig.


Leerdoel: Het stimuleren van deelnemers om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces


Werkanalyse is een werkvorm in een groep onder begeleiding van een expert. Deelnemers bepalen eerst in groepjes werksituaties die in aanmerking komen voor vernieuwing. Deelnemers berekenen daarna in dezelfde groepjes de vernieuwingsfactor en gaan na of het zinnig is om de werksituatie te vernieuwen om een beter resultaat te krijgen.


Leerdoel: Het versterken van eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling