Certificaten toewijzen aan opleidingen gebeurt via Instellingenmenu → Certificaten 

U selecteert Toewijzen om de certificaten te koppelen aan de verschillende opleidingen.