Toewijzen van Bekwaamheden doet u in Minerva bij Instellingen → Bekwaamheden 

U komt in het scherm Bekwaamheden beheren waar u behalve bekwaamheden kunt toewijzen ook:

  • Bekwaamheden kunt aanmaken
  • Categorieën kunt toevoegen of verwijderen
  • Beoordelingsformulieren kunt aanmaken, bewerken of verwijderen

U kunt een bekwaamheid toewijzen via het puntenmenu rechts in de balk van de bekwaamheid.

Bekwaamheid toewijzen

U kunt een bekwaamheid toewijzen aan:

  • de afdeling /functie combinatie,
  • individuele medewerker.

U kunt hier ook een bekwaamheid verwijderen.

Bekwaamheid toewijzen aan afdeling /functie

Een nog niet gekoppelde bekwaamheid wijst u toe met behulp van de Toewijzen knop rechtsonder in het scherm.

Klik op + Toevoegen.   Hiermee opent u een invoerformulier voor selectie van de afdelingen en functies. 

U moet minstens 1 afdeling en functie kiezen. U kunt hier ook aanpassingen specifiek voor deze afdeling/functie combinatie aanbrengen.


Selecteer afdeling(en) en functie(s)

U kunt 1 of meerdere afdelingen selecteren uit een dropdownmenu met de afdelingen of alle afdelingen door de selectie-box rechts te selecteren. De functie(s) selecteert u op dezelfde wijze.

Door de optie 'Niet bestaande combinaties toestaan'  aan te zetten, kunt u functies die nu nog niet op een afdeling voorkomen alvast koppelen voor in de toekomst.