Als beheerder kunt u nieuwe SSO-gebruikers aanmaken via Gebruiker zoeken.

In het scherm SSO-beheer krijgt u een overzicht van alle medewerkers in de organisatie.

Met het filter in de rechter bovenhoek kunt u medewerkers zoeken op naam, geselecteerd op:

  • geactiveerd, 
  • gedeactiveerd, 
  • geblokkeerd (na meerdere malen foute inlog wordt de medewerker 15 minuten geblokkeerd).Om een nieuwe medewerker aan te maken, selecteert u de Toevoegen-knop . Hierdoor opent het scherm Nieuwe SSO gebruiker.

De Gebruikersnaam is de loginnaam van de medewerker. Deze bestaat meestal uit het emailadres of het  personeelsnummer. 

Het Aliasveld kan eenmalig gebruikt worden als de accountnaam van de medewerker is gewijzigd, bijv. als er een ander personeelsnummer wordt toegekend. 

De Weergavenaam is de naam die de medewerker ziet na het inloggen, meestal de volledige naam van de medewerker. 

Het emailadres bestaat meestal uit het werkmail-adres van de medewerker.

U kunt kiezen om zelf een tijdelijk wachtwoord in te voeren of te kiezen om een random tijdelijk wachtwoord te genereren.