Beoordelaars koppelen aan bekwaamheid

Bij toewijzen van de bekwaamheid aan afdeling/functie combinatie of individueel kunnen de beoordelaars gekoppeld worden. Deze zijn ook zichtbaar voor de medewerker.

Ga naar de afdeling waarvan u de manager bent en selecteer Bekwaamheden.

Als beheerder kunt u op deze wijze beoordelaars toevoegen op elke afdeling.

Selecteer de bekwaamheid waar u de beoordelaar(s) wilt toevoegen

Open de bekwaamheid en selecteer de toetsvorm waaraan u beoordelaars wilt toevoegen:

  • praktijktoets
  • peerreview
  • skillslab toets