Let op!

Toetsfilters zijn alleen beschikbaar in de sjablonen 'Geavanceerd' en 'Standaard'.

In het toetsfilter kunt u met behulp van de filterinstellingen bepalen welke toetsvragen bij een eerste of tweede herkansing overgeslagen worden.

Standaard staat de filterinstelling in het toetsfilter op 'sla geen vragen over'. De vragen uit de toets kunnen ook in de eerste of tweede herkansing aangeboden worden.

Als u deze instelling wilt wijzigen, kunt u onderstaande stappen volgen.

 1. Klik in de toetsmodule op het toetsfilter.


 2. De filterinstellingen bevinden zich aan de rechterkant.
 3. Bij 'Sla vragen over' zijn er drie opties:
  1. Als u 'die al gedaan zijn' kiest, worden vragen die voor de toets gebruikt zijn, niet aangeboden in de eerste herkansing. Vragen die in de eerste herkansing gebruikt zijn, worden niet aangeboden in de tweede herkansing.
  2. Als u 'die al gehaald zijn' kiest, worden vragen die de cursist correct beantwoord heeft in de toets, niet aangeboden in de eerste herkansing. Vragen die in de eerste herkansing correct beantwoord zijn, worden niet aangeboden in de tweede herkansing.

Let op!

 • Zorg dat er ruim voldoende vragen in de vragenbank aanwezig zijn. Als het toetsfilter vragen overslaat, wordt het aantal beschikbare vragen kleiner. Hiervan krijgt u geen melding. Let op dat het aantal vragen dat u in de toetsmodules wilt aanbieden gehandhaafd kan blijven. Speel de toetsmodules af om dit te controleren.
 • Deze filterinstelling heeft alleen betrekking op de vragen in het toetsfilter. Bevat de toets, eerste herkansing en/of tweede herkansing daarnaast nog losse vragen, dan worden deze niet overgeslagen.Tip!

 • Bekijk de supportpagina's 'Toetsfilter aanmaken' en 'Toetsfilter instellen' voor meer informatie over het toetsfilter. 
 • Bekijk de supportpagina 'Vragenbank vullen' voor meer informatie over het toevoegen van vraagpagina's aan de vragenbank.
 • Bekijk de supportpagina's 'Metadata aanmaken' en 'Metadata toevoegen aan vraag' voor meer informatie over de metadata die aan toetsvragen gekoppeld kunnen worden.