Let op!

Toetsfilters kunnen alleen worden ingesteld in de sjablonen 'Geavanceerd' en 'Standaard'.

Een toetsfilter stelt u in om aan te geven hoeveel vragen van een bepaalde waarde u in de toets wilt opnemen. 

 1. De teller in de rechterbovenhoek geeft aan hoeveel vragen er al geselecteerd zijn. Klik op 'nieuwe selectie'.


 2. Klik op '+ nieuwe voorwaarde'.


 3. Selecteer met behulp van de uitklapmenu's aan welke voorwaarde de vraag of vragen moeten voldoen.
  1. Kies het metadataveld waarop u wilt selecteren.
  2. Kies een vergelijkingsteken.
   • Een metadataveld met de veldinstelling 'lijst' bevat altijd het vergelijkingsteken '=' (is gelijk aan).
   • Bij een metadataveld met de veldinstelling 'numerieke lijst' of 'nummer' kunt u kiezen uit de vergelijkingstekens '=' (is gelijk aan), '>' (is groter dan), '<' (is kleiner dan), '>=' (is groter dan of gelijk aan) en '<=' (is kleiner dan of gelijk aan).
  3. Kies een waarde.
  4. Als u de selectie heeft gemaakt, toont het toetsfilter hoeveel vragen aan deze voorwaarde voldoen.

 4. Als u een extra voorwaarde aan de selectie wilt toevoegen, klikt u op '+ nieuwe voorwaarde' en herhaalt u stap 3.
 5. Kies ten slotte het aantal vragen van dit type/deze typen voorwaarde(n) dat u aan de toets wilt toevoegen.


  (waarschuwing) Let op! Als u eerst het aantal vragen selecteert en daarna pas de voorwaarden, kan het zijn dat er niet genoeg vragen zijn die aan de voorwaarden voldoen.
  Het aantal vragen dat voldoet, wordt dan in rode tekst getoond.


 6. Herhaal stappen 1 tot en met 5 totdat u voldoende toetsvragen hebt geselecteerd.


Tip!

 • Bekijk de supportpagina 'Toetsfilter aanmaken' om te zien hoe een toetsfilter toegevoegd wordt aan een toetsmodule. 
 • Bekijk de supportpagina 'Vragenbank vullen' voor meer informatie over het toevoegen van vraagpagina's aan de vragenbank.
 • Bekijk de supportpagina's 'Metadata aanmaken' en 'Metadata toevoegen aan vraag' voor meer informatie over de metadata die aan toetsvragen gekoppeld kunnen worden.