Let op!

Toetsfilters kunnen alleen worden aangemaakt in de sjablonen 'Geavanceerd' en 'Standaard'.

  1. Klik op 'nieuwe pagina' om een toetsfilter toe te voegen aan een toetsmodule.
  2. Selecteer het sjabloon 'Toetsfilter'.


  3. Het toetsfilter is toegevoegd aan de toetsmodule.


  4. De teller geeft aan dat er nog geen vragen zijn geselecteerd. Als u het toetsfilter instelt, zal de teller aangeven hoeveel vragen het toetsfilter bevat.


Tip!

  • Bekijk de supportpagina 'Toetsfilter instellen' om te zien hoe vraagpagina's uit de vragenbank geselecteerd kunnen worden voor een toets. 
  • Bekijk de supportpagina 'Vragenbank vullen' voor meer informatie over het toevoegen van vraagpagina's aan de vragenbank.
  • Bekijk de supportpagina's 'Metadata aanmaken' en 'Metadata toevoegen aan vraag' voor meer informatie over de metadata die aan toetsvragen gekoppeld kunnen worden.