Onder de opties van de resultaatpagina kunt u instellen wanneer en hoe vaak de cursist zijn toetsantwoorden en de feedback hierop mag inzien.

  1. Kies binnen de resultaatpagina 'opties'.
  2. Stel hier de volgende opties in:
    a. Zichtbaarheid van de knop: Wanneer mag de cursist zijn antwoorden inkijken? Altijd, nooit of alleen als de cursist geslaagd is?
    b. Aantal antwoorden bekijken pogingen: Hoe vaak mag de cursist zijn antwoorden inkijken? Eenmalig of oneindig?