Wanneer u in een subversie een pagina uit de originele cursus niet wilt gebruiken, kunt u deze verwijderen.

  1. Klik op de lichtgrijze paginatitel.
  2. Klik op ‘verwijder’.
  3. Er verschijnt een dialoogvenster. Wanneer u zeker weet dat u de gelinkte pagina wilt verwijderen, klikt u op 'Ja'.

Let op

Hiermee verwijdert u alleen de link naar de originele pagina. De pagina blijft in de originele cursus behouden.