Bij het aanmaken van een cursus kunt u kiezen uit verschillende sjablonen. Welk sjabloon kiest u?

Basic
Kies Basic voor het maken van eenvoudige e-learning met een serieuze uitstraling. Basic is simpel in gebruik en bevat alle basismogelijkheden voor het maken van een e-learning.

Duurzaam
Kies Duurzaam wanneer u veel tekst kwijt wilt in de e-learning. De lay-out van Duurzaam is uniek door zijn kleinere lettertype en 'additioneel' vak waar u informatie kwijt kunt in de vorm van bijvoorbeeld URL's of bronverwijzingen.

Geavanceerd
Kies Geavanceerd wanneer u een geavanceerde leeroplossing wilt ontwikkelen met meer interactiemogelijkheden, zoals het bouwen van een hotspot of feedback per antwoordoptie. In Geavanceerd past u zelf de kleuren van uw e-learning aan en bent u flexibel in het aanpassen van paginaverdelingen.

Modern
Kies Modern voor het maken van e-learning met een strakke en veelkleurige lay-out. 

Standaard
Kies Standaard wanneer u gebruik wilt maken van alle mogelijkheden die Online Studio biedt. Sjabloon Standaard heeft een frisse uitstraling door het gebruik van kleur en ronde navigatieknoppen.

Zakelijk
Kies Zakelijk voor het maken van eenvoudige e-learning. Zakelijk is simpel in gebruik en bevat alle basismogelijkheden voor het maken van een e-learning.


In deze tabel zijn de eigenschappen van de verschillende sjablonen uiteengezet.


BasicDuurzaamGeavanceerdModernStandaardZakelijk

Kleuren kunnen aanpassen

(fout)(fout)(tik)(fout)(tik)(fout)

Afbeelding van navigatie

Minimodule navigatie

Paginaverdeling/-verhoudingen kunnen aanpassen

(fout)(fout)(tik)(fout)(fout)(fout)

Startpagina kunnen bewerken

(fout)(fout)(tik)(tik)(tik)(fout)
Colofon/disclaimer aanwezig

(error)

(fout)

(tik)(tik)(tik)

(error)

Hamburgermenu aanwezig (met de onderdelen...)

(fout)

Geen menu, alleen een inhoudsopgave

(tik)

Cursus afsluiten (start)
Hoofdmenu
Inhoudsopgave

(tik)

Hoofdmenu
Inhoudsopgave
Instellingen
Help

(tik)

Colofon (start)
Disclaimer (start)
Cursus afsluiten (start)
Hoofdmenu
Inhoudsopgave

(tik)Colofon (start)
Disclaimer (start)
Cursus afsluiten (start)
Hoofdmenu
Inhoudsopgave

(fout)

Geen menu, alleen een inhoudsopgave


Inhoudsopgave aanwezig

Alleen in module 'Theorie met inhoudsopgave'

(tik)


(tik)

(tik)


(tik)


Alleen in module 'Theorie met inhoudsopgave'

Gerandomiseerde toetsmodule

(tik) aparte module, zelf toe te voegen.(tik) altijd(tik)(tik) altijd(tik) aparte module, zelf toe te voegen.(fout)