In Online Studio kunt u pagina's verwijderen wanneer u deze niet (meer) wilt gebruiken in de cursus.

  1. Selecteer de pagina en klik op 'verwijder'.
  2. Er verschijnt een dialoogvenster. Wanneer u zeker weet dat u de pagina wilt verwijderen klikt u op 'Ja'.