Bij een open vraag typt de cursist zelf een (langer) antwoord in. Online Studio noemt dit daarom een invulvraag.

Dit vraagtype wordt vaak ingezet bij essayvragen en bewustwordingsvragen.

Let op

Bij een open invulvraag controleert Online Studio niet één op één of het gegeven antwoord juist is. De cursist krijgt wel de mogelijk om zelf zijn ingeleverde antwoord te controleren met de toelichting/feedback die verschijnt.

  1. Kies ‘Nieuwe pagina’.
  2. Selecteer de gewenste vraagpagina: Open invulvraag.
  3. Typ de vraag in het tekstvak. Laat de tekst 'Typ hier het antwoord' in het invulveld staan.


  4. Klik links binnen de pagina op 'feedback neutraal'.
  5. Vul in het grijze vak de toelichting of feedback waarmee de cursist zijn/haar gegeven antwoord kan vergelijken.