U kunt gebruik maken van deze functionaliteit als u wilt dat de cursist oneindig de oefenvraag kan beantwoorden. Het antwoord blijft dus niet bewaard. Deze optie staat standaard uit.

Wilt u deze optie wijzigen? Volg dan onderstaande stappen.

  1. Selecteer een theoriemodule in het linkermenu en klik op 'opties'.  2. Het venster 'module opties' wordt geopend. Vink 'oefenvragen opnieuw beantwoorden' aan.

    Let op

    Als de cursist terugbladert in de pagina's en terecht komt op een pagina met een oefenvraag, zal deze opnieuw beantwoord moeten worden voordat doorgegaan kan worden.