Let op!

Metadata kunnen alleen aan vragen toegevoegd worden in de sjablonen 'Geavanceerd' en 'Standaard'.


Metadata voegt u aan een vraag toe via het uitklapmenu van de vraagpagina.

  1. Klik in het uitklapmenu van de vraagpagina op 'metadata'.


  2. Op het scherm dat wordt getoond staan links de namen van de metadatavelden, met daaronder een korte beschrijving.


  3. Vul rechts de metadata in die op deze vraagpagina van toepassing zijn. Bijvoorbeeld over welk cursusonderwerp de vraag gaat, hoe moeilijk de vraag is en hoeveel antwoordopties de vraag bevat:


  4. Herhaal stappen 1, 2 en 3 bij alle vragen waarop u het toetsfilter wilt toepassen.


Tip!

  • Bekijk de supportpagina 'Metadata aanmaken' om te zien hoe u metadata kunt invoeren.
  • Bekijk de supportpagina 'Vragenbank vullen' voor meer informatie over het toevoegen van vraagpagina's aan de vragenbank.
  • Bekijk de supportpagina 'Toetsfilter' om te zien hoe vraagpagina's uit de vragenbank geselecteerd kunnen worden voor een toets.