Let op

Het tonen van hints bij een antwoordhotspot is alleen mogelijk in sjabloon 'Geavanceerd'.

Een van de vooraf ingestelde interacties bij een antwoordhotspot is 'Hint actief'. Deze trigger zorgt dat er een hint verschijnt als de cursist mis klikt.

U kunt instellen hoe vaak een cursist mis mag klikken voordat de hint verschijnt.

  1. Ga naar het opties- of instellingenscherm. Dit kan op meerdere manieren:
    1. Klik op het paginamenu en kies 'opties':
    2. Selecteer de interacties laag, klik in het bewerkscherm en klik in de toolbar op 'instellingen':


  2. Zorg dat de optie 'Gebruik als vraag/antwoordpagina' aangevinkt is.
    In het dropdownmenu aan de rechterkant geeft u aan na hoeveel incorrecte pogingen de hint getoond wordt.

  3. Als alle pagina's in een module antwoordhotspots bevatten, kunt u het aantal pogingen op moduleniveau instellen. Dit overschrijft alle eventueel ingestelde aantallen op paginaniveau.


Bekijk de supportpagina 'Antwoord hotspot aanmaken' voor de informatie over het aanmaken van een antwoord hotspot op een applicatietrainingpagina.

Bekijk de supportpagina 'Interacties bij een hotspot' voor meer informatie over interacties.