Bij een gesloten invulvraag typt de cursist zelf het antwoord in, er verschijnen dus niet meerdere antwoordopties.

U kiest voor een gesloten vraag wanneer u een vraag wilt stellen waarbij het antwoord uit maximaal een paar woorden bestaat en er weinig discussie mogelijk is over de formulering van het juiste antwoord.


Let op

De gesloten invulvraag is alleen beschikbaar in het sjabloon 'Basic' en 'Standaard''.

  1. Kies voor 'nieuwe pagina'.
  2. Kies voor de gewenste pagina: Gesloten invulvraag.

  3. Typ de vraag in het linkertekstvak. Typ het juiste antwoord in het antwoordvak rechts.

  4. Klik op de naam van de vraag.
  5. Klik op 'feedback juist' / 'feedback onjuist', en typ de feedbacktekst in het daarvoor bestemde tekstvak

Let op

Online Studio controleert het door de cursist ingevulde antwoord één op één. Dit betekent dat wanneer de cursist één letter verkeerd typt, Online Studio dit ziet als een fout antwoord.