Het is mogelijk om feedbacktekst toe te voegen aan een vraag. Zo kunt u de antwoorden nader toelichten.

  1. Klik op de naam van de vraag.
  2. Klik op 'feedback juist' / 'feedback onjuist' / 'feedback neutraal', en typ de feedbacktekst in het daarvoor bestemde tekstvak.