Let op

Dynamische pagina's komen alleen voor in sjabloon 'Geavanceerd'.

Inleiding

In het sjabloon 'Geavanceerd' zijn bijna alle pagina's dynamisch opgebouwd. Een dynamische pagina is een pagina waarvan u zelf de indeling kunt aanpassen.

Een dynamische pagina bestaat uit lagen waar verschillende objecten, zoals een tekstvak of mediavak, op geplaatst kunnen worden.

Bij elke nieuwe pagina die u aanmaakt, is automatisch de laag 'inhoud' in het linkermenu zichtbaar. Deze laag is de laag die de cursist meteen ziet als hij/zij op de pagina terecht komt.

Voorbeeld dynamische pagina

In het sjabloon 'Geavanceerd' is een nieuwe informatiepagina (bijvoorbeeld informatiepagina 04) automatisch een dynamische pagina.

Deze pagina bevat standaard een inhoudslaag met twee objecten: een mediavak en een tekstvak met titel.

Wanneer u een object selecteert, kunt u deze bewerken.

Andere lagen

Als u de pagina interactief wilt maken, heeft u vaak meer dan één laag nodig. Door een actie van de cursist (op een specifiek woord klikken, antwoord geven op een vraag, etc.) wordt er een andere laag dan de inhoudslaag getoond.

Voorbeeld andere lagen

Alle vraagpagina's bevatten standaard meer dan één laag. Hieronder is de 'Meerkeuzevraag 01' toegevoegd.

Deze pagina bevat drie lagen:

  • Inhoud
  • Feedback onjuist
  • Feedback juist

In het screenshot hierboven is de inhoudslaag geselecteerd, waardoor zichtbaar is welke objecten op die laag liggen:

  • Antwoordopties
  • Tekst met titel

Afhankelijk van de actie die de cursist uitvoert (in dit geval juist of onjuist antwoord geven) wordt er een andere laag getoond ('feedback juist', of 'feedback onjuist').