Wanneer u een (concept)cursus niet meer wilt gebruiken, kunt u de cursus verwijderen.

  1. Klik in de catalogus op de knop 'verwijder' links onder de titel.
  2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u kunt bevestigen dat u de cursus wilt verwijderen door op 'Ja' te klikken.

Let op!

Wanneer u een cursus hebt verwijderd, is dit definitief. U kunt het verwijderen niet meer ongedaan maken.