Catalogus gegevens invoeren of aanpassen.

Als u de catalogusgegevens van een e-learning module wilt invoeren of bewerken, selecteert u de opleiding in de catalogus en klikt/tikt op het Bewerken icoon, , rechtsboven in de balk.

Naam

 • U kunt hier de titel die in de catalogus wordt getoond aanpassen.

Directe link

 • Met deze directe link kunt u vanuit een andere site directe toegang geven tot deze opleiding, bijvoorbeeld vanuit een betaalmodule. De link kunt u kopiëren met het icoontje rechts

Uitfaseerdatum

 • Modules die u op termijn niet meer wilt aanbieden in de catalogus, mogelijk omdat de e-learning flashvideo bevat, kunt u vanaf een aan te geven datum ontoegankelijk maken en uit de catalogus laten verwijderen. Hierbij wordt automatisch een waarschuwing door HuGo gegenereerd.

Omschrijving

 • Hier typt/plakt u de gewenste catalogustekst in,

Samenvatting

 • De samenvattingstekst wordt getoond in de balk boven een geselecteerde cursus, De maximale lengte van deze tekst is 200 tekens.

Tooltip

 • Tooltiptekst wordt getoond bij een mouse-over de titel.

Foto/afbeelding

 • U kunt een foto/afbeelding selecteren uit een directory. Scalen gebeurt automatisch maar afbeeldingen met een formaat van 700 x 400 pixels geven de beste resultaten.

Studiebelasting

 • (geschatte) doorlooptijd.

Eigenaar

 • de producent van de cursus.

Autorisatie

 • een afdelingshoofd of docent krijgt een melding waar in gevraagd wordt om goedkeuring voor het volgen van de opleiding.

Resetten van de training

 • Niet elke organisatie staat medewerkers toe zelf e-learning te resetten, (zie Beheer->Instellingen→ Resetten van e-learningmodules). Hiermee kunt u per e-learning van de globale instelling afwijken.   

Tags

Op deze plaats kunt u zoektermen toevoegen die gevonden kunnen worden met de algemene zoekfunctie van Minerva via het zoekicoon, , rechtsboven in het scherm.

Achievement, (Resultaat), bevat metadata die te gebruiken zijn voor intern gebruik.

Leerpunten

 • Deze punten zijn, bijvoorbeeld, te gebruiken voor interne kwaliteitsregistratie.

Externe kosten 

 • Deze post kan gebruikt worden voor rapporten als externe klanten toegang hebben tot de leeromgeving.

Interne kosten

 • Deze post kan gebruikt worden voor rapportage bij budgettering

Cursusaanbieder

 • Dit is met name van toepassing als uw organisatie gebruik maakt van de content van verschillende aanbieders.

Kies een certificaat

 • Koppel een certificaat aan de opleiding. U kunt certificaten ook controleren of koppelen via Instellingen→ Certificaten → Toewijzen

Verloopdatum

 • De geldigheidsperiode van het behaalde resultaat kunt u instellen in jaren / maanden / weken /dagen

Weergave instellingen

 • Hier bepaalt u de weergave in de catalogus van ... tot ... 

Categorieën 

 • Hier koppelt u de opleidingen aan een bepaalde categorie. Met behulp van de categorieën kunt u de weergave van de catalogus filteren op onderwerp, bijvoorbeeld de voorbehouden handelingen. 

Klik/tikt op Bewaar-icoon , rechtsboven, om de ingevoerde of aangepaste informatie op  te slaan.