Het dashboardscherm geeft u informatie over de activiteiten die voor u van belang zijn. Door middel van tegels (widget) wordt u op de hoogte gehouden van de status van getoonde activiteiten. Als er geen activiteiten zijn, worden de widgets niet getoond of er wordt een 0 weergegeven.De tegel Deelnemer geeft weer voor hoeveel klassikale opleidingen u bent ingeschreven. U hebt hiervan ook een mail gekregen en een vergaderverzoek in Outlook.

Als u op de tegel klikt, krijgt u een overzicht van de klassikale scholingen waarop u bent ingeschreven, met informatie over datum, tijd en locatie.

      

De tegel Docent heeft u als u als docent gekoppeld bent aan een opleiding en daarmee docentenrechten hebt gekregen.

Als u op de tegel klikt, ziet u de lessen waarvoor u bent ingeroosterd. Als u een sessie opent, krijgt u informatie over:

  • datum,
  • begin- en eindtijd,
  • locatie,
  • het aantal inschrijvingen.

 

De tegel Presentie heeft u op het scherm als U een klassikale les hebt gegeven en de presentielijst en de mogelijke resultaten moeten nog worden ingevoerd.

Als u op de tegel klikt, ziet u de opleiding waar u de presentielijst nog moet invoeren.

De tegel Favorieten toont het aantal opleidingen waarvan u hebt aangegeven dat u deze nog wilt uitvoeren of volgen.

De tegel Dossier toont het aantal dossieritems, ingeleverd door uw medewerkers, wat u als afdelingshoofd nog moet verwerken

De tegel Beoordelingen toont u het aantal beoordelingen die u moet invoeren als u als beoordelaar gekoppeld bent aan een bekwaamheid OF u kunt hier zoeken naar medewerkers waarbij u een beoordeling hebt gedaan.

Als u op de tegel klikt worden, bij Openstaande aanvragen, de medewerkers getoond die u moet beoordelen

OF

bij Medewerkers beoordelen kunt, op naam, zoeken naar de medewerker die u hebt beoordeeld.

 

De tegel Bekwaamheidspaspoort toont de status van de door u behaalde bekwaamheden.

Als u op de tegel klikt, opent u uw bekwaamheidspaspoort in uw portfolio.


De tegel Verplichte opleidingen toont de status van de, aan u, verplicht toegewezen opleidingen.

Als u op de tegel klikt, wordt u naar het overzicht van uw verplichte opleidingen geleid.