Aanmaken van een Bekwaamheid doet u in Minerva bij BEHEER → BEKWAAMHEDEN

Hier kunt u behalve het bewerken van bestaande bekwaamheden ook:

 • Bekwaamheden kunt toevoegen, verwijderen, koppelen aan individuele medewerkers of afdelingen.
 • Categorieën kunt toevoegen of verwijderen.
 • Beoordelingsformulieren kunt toevoegen, bewerken, dupliceren of verwijderen.

Bekwaamheid aanmaken

Een nieuwe bekwaamheid toevoegen aan de bestaande bekwaamheden doet met het Toevoegen icoon, , rechtsonder in het scherm. Hiermee opent u het beginscherm van de nieuwe bekwaamheid. 

Invoeren van de verplichte informatie

 • naam van de bekwaamheid
 • selectie van cluster
 • selectie van categorie
 • omschrijving van de bekwaamheid (optioneel)
 • de geldigheidsduur in maanden (standaard instelling = 12 maanden)

Bepalen van de rechten van de afdelingshoofden

 • bekwaamheid bewerken - blokken / activiteiten toevoegen of verwijderen
 • de geldigheidsduur verlengen
 • Zelf een vrijstelling geven 

Om (leer-) activiteiten aan de bekwaamheid te koppelen, voegt u minimaal 1 blok toe.

De aangemaakte bekwaamheid slaat u op met OPSLAAN icoon ,  rechtsboven.
Blok toevoegen 

Om (leer-)activiteiten aan de bekwaamheden te koppelen moet U minstens één blok toevoegen. U heeft daarbij de mogelijkheid om drie soorten blokken aan te maken:

 • een blok Verplicht. Verplichte activiteiten zijn noodzakelijk om de bekwaamheid te registreren als behaald.
 • een blok Geadviseerd. Geadviseerde activiteiten tellen niet mee voor het behalen van de bekwaamheid.
 • een blok Optioneel. Hiermee geeft u de medewerkers de keuze om een x-aantal verplichte activiteiten van meerdere verplichte scholingen te doen. Bijvoorbeeld 2 van 3 scholingen waarmee de bekwaamheid wordt behaald. 

(Leer-) Activiteiten toevoegen

U kunt verschillende leesactiviteiten selecteren uit een dropdownmenu als u klikt/tikt op Voeg een activiteit toe.

 • Protocol
 • Handleiding

Invoer van de naam van het protocol/de handleiding is verplicht, de hyperlink waar deze te vinden zijn is vrij.

U kunt bij elke verplicht leeractiviteit een datum aangeven waarop de activiteit behaald moet zijn.  

(Leer-) Activiteiten toevoegen

U kunt activiteiten toevoegen uit de catalogus van de leeromgeving.

 • Klassikaal
 • E-learning

Door op het pijltje aan de rechterkant van het veld te klikken/tikken, opent u de lijst met scholingen uit de catalogus.

Ook hier kunt u bij verplichte activiteiten aangeven wanneer de scholing behaald moet zijn. Door middel van de pijltje aan de rechterkant van het blok kunt u de volgorde van aanbieden van de activiteiten bepalen. 

(Leer-) Activiteiten toevoegen

U kunt ook activiteiten toevoegen die niet direct gebonden zijn aan een centrale planning maar wel beoordeelt kunnen worden.

 • Skillslab trainingen
 • Training on de job.

Invoer van de naam van de trainingen is verplicht, U heeft de keuze om al/niet een beoordelingsformulier te koppelen aan de training.

 • Zonder gekoppeld formulier kunt u eenvoudig de datum en behaald / niet behaald in te voeren.
 • Met een beoordelingsformulier heeft u de beschikking over een elektronische beoordeling waarvan u zelf de inhoud heeft bepaald. Als u in het veld Beoordelingsformulier klikt/tikt ziet u een lijst met beschikbare beoordelingsformulieren.

Degene die de beoordeling kan invoeren is een medewerker die op de afdeling deze functie heeft gekregen. Deze medewerker wordt dan ook toegevoegd door het afdelingshoofd.


(Leer-) Activiteiten toevoegen

U kunt ook specifieke toetsmomenten, die u als activiteit kunt toevoegen, waar u een beoordelaar en wel of niet een beoordelingsformulier aan kunt koppelen.

 • Schriftelijke toets (met surveillant)
 • Skillslab toets (met examinator)
 • Praktijktoets (met een toegewezen beoordelaar aan bed)

Degene die de beoordeling kan invoeren is een medewerker die deze functie heeft gekregen. Deze medewerker wordt dan ook toegevoegd door het afdelingshoofd.

De uitzondering op de beoordeling met een toegewezen beoordelaar is het Peer assessment. Bij deze beoordeling kiest de medewerker zelf een collega uit die de beoordeling zal uitvoeren.