U kunt als medewerker met behulp van een dossier-item deskundigheid bevorderende leeractiviteiten importeren/opvoeren in het portfolio van uw leeromgeving.
Deze functie is bedoeld voor het registreren van:

  • elders behaalde opleidingen, zoals bij- en nascholingen
  • eerder verworven competenties, zoals relevante vooropleidingen, opgedane ervaringen
  • intern georganiseerde informele scholingen, zoals klinische lessen, afdelingsoverleg en dergelijke.

Afhankelijk van de gewenste bewijslast in het, op te voeren, dossier-item kunt u bestanden in de vorm van documenten, PowerPoint of film toevoegen. U kunt ook opmerkingen voor uw leidinggevende of docent toevoegen aan het item.

Als u het dossier-item bewaard wordt het automatisch naar uw leidinggevende of docent ter beoordeling en/of acceptatie gestuurd.

Een dossier-item zonder de noodzaak tot beoordeling en acceptatie wordt direct opgeslagen in uw dossier. Dossier-items die zijn afgewezen door uw leidinggevende of docent worden getoond in het Dossier-widget op uw dashboard.


De dossier-items vormen een onderdeel van uw portfolio. Nieuwe leeractiviteiten zijn toe te voegen via de tab Dossier

Klik rechtsonder in het scherm op de knop Toevoegen 


U kunt de gewenste leeractiviteit zoeken en selecteren in de lijst met Dossier-items.


Behaalde dossier-items worden opgeslagen in het portfolio onder de Dossier-tab.

Het paperclip icoon, , betekent dat er een bestand is toegevoegd. 

Toegevoegde commentaren worden weergegeven met een teksticoon

Als uw leidinggevende of docent de gekoppelde bewijslast onvoldoende vindt, is het dossier-item afgewezen. U krijgt daarvan een melding te zien in het Dossier-widget op uw Dashboard.