Uploaden profielfoto

  •  Selecteer Portfolio en ga dan naar Profiel
  • Activeer de bewerkingsmodus van de profielpagina met  rechtsonder op de pagina en klik op Wijzig Profiel 
  • Klik op  “Selecteer bestand”of sleep bestand op het afbeeldingsicoontje om een profielfoto toe te voegen of te wijzigen

Invoer NAW gegevens

Afhankelijk van het al of niet aanwezig zijn van een geautomatiseerde upload van medewerkersgegevens kunnen medewerkers zelf NAW-gegevens invoeren in het profiel.


Sla de wijzigingen op met de OPSLAAN knop rechtsboven in de pagina.