Catalogus gegevens invoeren of aanpassen.

Als u de catalogusgegevens van een e-learning module wilt invoeren of bewerken, klikt u de e-learning in de catalogus, bijvoorbeeld de opleiding '01_Blaaskatheter via urethra inbrengen & verzorgen | vrouw (19.1 - VVT)'.Klik vervolgens op het 'Bewerken icoon',, rechtsboven in de balk.

Om een blokje te bewerken klik op 

Naam

 • U kunt hier de titel die in de catalogus wordt getoond aanpassen.

Directe link

 • Met deze directe link kunt u vanuit een andere site directe toegang geven tot deze opleiding, bijvoorbeeld vanuit een betaalmodule. De link kunt u kopiëren met het icoontje rechts.

Uitfaseerdatum

 • Modules die u op termijn niet meer wilt aanbieden in de catalogus, kunt u vanaf een bepaalde datum ontoegankelijk maken en uit de catalogus laten verwijderen. Hierbij wordt automatisch een waarschuwing door HuGo gegenereerd.

Omschrijving

 • Hier typt/plakt u de gewenste catalogustekst in.

Samenvatting

 • Als u een cursus aanklikt, verschijnt er een scherm. De samenvattingstekst wordt getoond in de balk, naast de cursusafbeelding. De maximale lengte van deze tekst is 200 tekens.

Tooltip

 • Tooltip-tekst wordt getoond bij een mouse-over de titel. Een mouse-over betekent dat u met uw muis over de titel heengaat. 

Foto/afbeelding

 • U kunt een foto/afbeelding selecteren uit de bestanden op uw computer. Het aanpassen van de grootte van de afbeelding gebeurt automatisch, maar afbeeldingen met een formaat van 700 x 400 pixels geven de beste resultaten.

Studiebelasting

 • (geschatte) doorlooptijd.

Eigenaar

 • de producent van de cursus.

Autorisatie

 • een afdelingshoofd (manager) of docent krijgt een melding waarin gevraagd wordt om goedkeuring voor het volgen van de opleiding.

Resetten van de training

 • Niet elke organisatie staat medewerkers toe zelf een e-learning te resetten, (zie Beheer > Instellingen > Rechten). Hiermee kunt u per e-learning van de globale instelling afwijken.  

Categorieën 

 • Hier koppelt u de opleidingen aan een bepaalde categorie. Met behulp van de categorieën kunt u de weergave van de catalogus filteren op onderwerp, bijvoorbeeld de voorbehouden handelingen. 

Tags

Op deze plaats kunt u zoektermen toevoegen die gevonden kunnen worden met de algemene zoekfunctie van Minerva via het zoekicoon, , rechtsboven in het scherm.

Kies een certificaat

 • Koppel een certificaat aan de opleiding. U kunt certificaten ook controleren of koppelen via beheer > certificaten > certificaten of toewijzen

Verloopdatum

 • De geldigheidsperiode van het behaalde resultaat kunt u instellen in jaren / maanden / weken /dagen

Kies een evaluatieformulier

 • Koppel een evaluatieformulier aan de opleiding.

Weergave instellingen

 • Hier bepaalt u de weergave in de catalogus van ... tot ... 

Achievement, (Resultaat), bevat informatie die te gebruiken is voor intern gebruik.

Leerpunten

 • Deze punten zijn, bijvoorbeeld, te gebruiken voor interne kwaliteitsregistratie.

Externe kosten 

 • Deze post kan gebruikt worden voor rapporten als externe klanten toegang hebben tot de leeromgeving.

Interne kosten

 • Deze post kan gebruikt worden voor rapportage bij budgettering

Cursusaanbieder

 • Dit is met name van toepassing als uw organisatie gebruik maakt van de content van verschillende aanbieders.Klik op  rechtsboven, om de ingevoerde of aangepaste informatie op te slaan.