Beoordelaars koppelen aan bekwaamheid

Bij toewijzen van de bekwaamheid aan afdeling/functie combinatie of individueel kunnen de beoordelaars gekoppeld worden. Deze zijn ook zichtbaar voor de medewerker.

Ga naar de afdeling waarvan u de manager bent en selecteer Bekwaamheden.

Als beheerder kunt u op deze wijze beoordelaars toevoegen op elke afdeling.Selecteer de bekwaamheid waar u de beoordelaar(s) wilt toevoegen


Ga naar afdeling/ bekwaamheden:

  • kies voor functies koppelen 
  • Kies manager of medewerker optie
  • Voeg een beoordelaar aan toe. Vergeet deze niet op te slaan. 

 Open de bekwaamheid en selecteer de toetsvorm waaraan u beoordelaars wilt toevoegen:
  • praktijktoets
  • peerreview
  • skillslab toets